Menu Content/Inhalt
Informacje ogólne

Komunikaty 2017

.: nr 1 :. .: nr 2 :.
Informacje ogólne

Pracownicy oraz Doktoranci Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej mają przyjemność zaprosić Doktorantów oraz Ich Opiekunów z innych Uczelni do udziału w: XVII Konferencji Naukowej Doktorantów Wydziałów Budownictwa.

Konferencja odbędzie się w terminie 11-12 maja 2017 r.

Celem konferencji jest:

  • prezentacja wyników badań teoretycznych i doświadczalnych uzyskanych w trakcie wykonywania prac doktorskich,
  • zaznajomienie się z tematyką badań podejmowanych przez Doktorantów w różnych ośrodkach, wymianę doświadczeń badawczych oraz wzajemne poznanie się,
  • dyskusja z udziałem Profesorów - być może przyszłych Recenzentów dysertacji.

Celem konferencji jest prezentacja własnych rozważań Doktoranta, dlatego Autorem referatu może być tylko i wyłącznie jedna osoba - Doktorant.

Oficjalnymi językami konferencji są: polski i angielski.

Pragniemy, aby w konferencji uczestniczyli nie tylko Doktoranci, ale także Profesorowie opiekujący się rozwojem naukowym młodej kadry.

Miejsce konferencji:
Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa
ul. Akademicka 5,
44-100 Gliwice