Menu Content/Inhalt
Informacje ogólne

Komunikaty 2020

.: nr 1 :. .: nr 2 :.
Informacje ogólne

Pracownicy oraz Doktoranci Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej mają przyjemność zaprosić Doktorantów oraz Ich Opiekunów z innych Uczelni do udziału w jubileuszowej: XX Konferencji Naukowej Doktorantów Wydziałów Budownictwa. Jubileuszowa Konferencja zostanie uświetniona uroczystościami upamiętnienia Profesora Włodzimierza Burzyńskiego z udziałem znamienitych gości.

Konferencja odbędzie się w terminie 7-8 maja 2020 r.

Celem konferencji jest:

  • prezentacja wyników badań teoretycznych i doświadczalnych uzyskanych w trakcie wykonywania prac doktorskich,
  • zaznajomienie się z tematyką badań podejmowanych przez Doktorantów w różnych ośrodkach, wymianę doświadczeń badawczych oraz wzajemne poznanie się,
  • dyskusja z udziałem Profesorów.

Celem konferencji jest prezentacja własnych rozważań Doktoranta, dlatego Autorem referatu może być tylko i wyłącznie jedna osoba - Doktorant.

Oficjalnymi językami konferencji są: polski i angielski. Autorzy najlepszych prezentacji/ artykułów zostaną wyróżnieni i nagrodzeni, m.in. nagrodą im. Prof. Włodzimierza Burzyńskiego.

Pragniemy, aby w konferencji uczestniczyli nie tylko Doktoranci, ale także Profesorowie opiekujący się rozwojem naukowym młodej kadry.

Miejsce konferencji: Beskidy