Menu Content/Inhalt

Komunikaty 2020

.: nr 1 :. .: nr 2 :.
* Pole jest wymagane Pole jest wymagane | Pole jest widoczne w profilu Pole jest widoczne w profilu | Pole jest niewidoczne w profilu Pole jest niewidoczne w profilu | Information for: ? : Opis pola: ustaw kursor myszy nad ikoną Opis pola: ustaw kursor myszy nad ikoną
Rejestracja na witrynie: https://www.doktoranci.rb.polsl.pl
Imię: * Pole jest wymagane Pole jest widoczne w profilu
Nazwisko: * Pole jest wymagane Pole jest widoczne w profilu
Login: * Pole jest wymagane Pole jest widoczne w profilu Information for: Login: : Podaj poprawnie Nazwa użytkownika. Bez spacji, więcej niż 2 znaków zawierających się w 0-9, a-z, A-Z.
Email: * Pole jest wymagane Pole jest widoczne w profilu Information for: Email: : Podaj poprawny adres email.
Hasło: * Pole jest wymagane Pole jest niewidoczne w profilu Information for: Hasło: : Podaj poprawnie Hasło. Bez spacji, więcej niż 6 znaków zawierających się w 0-9, a-z, A-Z.
Powtórz hasło: * Pole jest wymagane Pole jest niewidoczne w profilu
Tytuł, stopień naukowy: * Pole jest wymagane Pole jest widoczne w profilu Information for: Tytuł, stopień naukowy : engineer (Eng.) - inż.
master of science (MSc) - mgr
philosophiae doctor (PhD) - dr
professor (Prof.) - prof.
Rok studiów: * Pole jest wymagane Pole jest widoczne w profilu
Uczelnia: * Pole jest wymagane Pole jest widoczne w profilu
Adres korespondencyjny: * Pole jest wymagane Pole jest niewidoczne w profilu
Telefon: * Pole jest wymagane Pole jest widoczne w profilu
Fax: Pole jest widoczne w profilu
Gość: Pole jest niewidoczne w profilu Information for: Gość : Jako gościa kwalifikujemy promotorów, osoby towarzyszące, itp. Jeśli zaznaczysz to pole - wpisz lub wybierz znak "x" w pozostałych polach.
Tytuł, stopień naukowy promotora: * Pole jest wymagane Pole jest widoczne w profilu Information for: Tytuł, stopień naukowy promotora : engineer (Eng.) - inż.
master of science (MSc) - mgr
philosophiae doctor (PhD) - dr
professor (Prof.) - prof.
Imię i nazwisko promotora: * Pole jest wymagane Pole jest widoczne w profilu
Tematyka: Pole jest widoczne w profilu
Tytuł natywny: * Pole jest wymagane Pole jest widoczne w profilu
Streszczenie: Pole jest widoczne w profilu
Tytuł angielski: Pole jest widoczne w profilu
Streszczenie (angielski): Pole jest widoczne w profilu
Rachunek na: * Pole jest wymagane Pole jest niewidoczne w profilu
NIP: * Pole jest wymagane Pole jest niewidoczne w profilu
 
Przeczytaj [ informację ] o przetwarzaniu danych osobowych a następnie zaznacz pole poniżej (o?wiadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z przedstawionymi zasadami).
Dane osobowe: * Pole jest wymagane Pole jest widoczne w profilu Information for: Dane osobowe : O?wiadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z przedstawionymi zasadami przetwarzania danych osobowych.
 
* Pole jest wymagane Pole jest wymagane | Pole jest widoczne w profilu Pole jest widoczne w profilu | Pole jest niewidoczne w profilu Pole jest niewidoczne w profilu | Information for: ? : Opis pola: ustaw kursor myszy nad ikoną Opis pola: ustaw kursor myszy nad ikoną