Menu Content/Inhalt
Informacje ogólne

Komunikaty 2020

.: nr 1 :. .: nr 2 :.
Harmonogram

Zgłoszenie uczestnictwa na stronie www

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do 1 grudnia 2018

Nadesłanie pełnego tekstu referatu i wniesienie opłaty konferencyjnej

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do 5 stycznia 2019


Informacja o akceptacji referatu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do 31 marca 2019


Przesłanie komuniktu nr 2 wraz z programem konferencji

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do 24 kwietnia 2019


Wszystkie wyżej wymienione terminy są ostateczne!